• 1 chai giấm.
  • 1 chai nước tẩy Javen.
  • 1 miếng bọt biển.
  • 1 đôi găng tay để hạn chế dính giấm và nước tẩy, làm hư da tay.